Recuperació justificants expedits

Si us plau, ompli el sigüent formulari amb les dades que voleu obtenir, així com el format del document de descàrrega.

A la casella "Import" heu d'introduir la quantitat usant la coma decimal en cas necessari.

Visualització dels justificants

Tots els justificants es descarreguen en format PDF. Per poder visualitzar el justificant del pagament, haurà dutilitzar un programa que sigui capaç dobrir aquests tipus de documents.

Descàrrega de l'Adobe Reader o el Foxit Reader:

Si us plau, ompli el següent formulari amb la referència de cobrament completa o el codi de barres del document que voleu obtenir, així com el format del document de descàrrega.