Ajuntament de Palma

Pagament per Internet d'autoliquidacions, taxes, liquidacions, multes i documents bancaris

Fent ús de la referència de pagament que figura al document de què disposau, ompliu els camps obligatoris (marcats amb *) i anau a la següent pantalla a realitzar el pagament.