Pagament per Internet d'autoliquidacions, taxes, liquidacions, multes i documents bancaris

A continuació seleccioneu el tipus de document que voleu pagar:

Denúncies manuscrites de policia

Teniu una denúncia manuscrita (manual) que us ha entregat el policia o heu trobat al vehicle.

Autoliquidacions, taxes, liquidacions, multes i documents bancaris

Teniu un document de l'Ajuntament de Palma amb una referència de pagament; o teniu una denúncia d'ORA que heu trobat al vehicle.
Pagament per Internet

Es pot pagar qualsevol d'aquests documents en el termini establert mitjançant qualsevol targeta de crèdit o dèbit des d'aquí, i també per la banca electrònica de les entitats col·laboradores.

Tarjetas admeses