A) Pagament per Internet de butlletins de denúncies de circulació (tribut 064)

Recordeu: L'import d'aquesta denúncia té dret a un 50% de bonificació o reducció de la quantia de l'import si es fa el pagament fins a 20 dies naturals després de la data de denúncia.

B) Pagament per Internet de butlletins de l'Ordenança per al Foment de la Convivència Cívica (tribut 083)

Recordeu: Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de multa, amb una reducció del 50% del seu import mínim (arrodonint al número sencer més proper) si el pagament es fa efectiu fins a 10 dies naturals després de la data de la denúncia.

C) Forma de pagament

Fent ús de la referència de pagament que figura al document de què disposeu, ompliu els camps obligatoris (marcats amb *) i aneu a la següent pantalla a realitzar el pagament.

Per exemple de:

070403 3 064 0640 123456789 ha d'introduir 123456789 (a l'apartat "Número de justificant / referència")
070403 3 083 0830 123456789 ha d'introduir 123456789 (a l'apartat "Número de justificant / referència")

A l'apartat "Emissora" surt el número 070403 (valor fitxa que figura al seu document de pagament).

A l'apartat "Modalitat" surt el número 3 (valor fitxa que figura al seu document de pagament just darrera de la Emissora).

A l'apartat "Tribut" tindrà que seleccionar un dels 2 possibles valors que surten "064" o "083"

A l'apartat "Número de justificant / referència" el primer apartat ja sortirà complimentat amb un dels 2 valors seleccionats a l'apartat "Tribut" introduïu els darrers 9 dígits (com els subratllats als exemples) del número de "justificant" de la denuncia.

A l'apartat "Import", introduïu la quantitat sense punts i, només si cal, amb una coma i dos decimals. Per exemple, per a 30 € heu d'introduir 30; per a 1200,75 € introduïu 1200,75.

Dades per al pagament per Internet

En cas de tenir dret a bonificació, heu d'introduir l'import ja bonificat.