Ajuntament de Palma

A) Pagament per Internet de butlletins de denúncies de circulació

Recordau: L'import d'aquesta denúncia té dret a un 50% de bonificació o reducció de la quantia de l'import si es fa el pagament fins a 20 dies naturals després de la data de denúncia.

B) Pagament per Internet de butlletins de l'Ordenança per al Foment de la Convivència Cívica

Recordau: Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de multa, amb una reducció del 50% del seu import mínim (arrodonint al número sencer més proper) si el pagament es fa efectiu fins a 10 dies naturals després de la data de la denúncia.

Forma de pagament

Fent ús de la referència de pagament que figura al document de què disposau, ompliu els camps obligatoris (marcats amb *) i anau a la següent pantalla a realitzar el pagament. A l'apartat "Referència", introduïu els darrers 13 dígits del "Número de justificant" que apareixen al vostre document de denúncia.

Per exemple de:
070403 3 064 0640123456789 ha d'introduir 0640123456789
070403 3 083 0830123456789 ha d'introduir 0830123456789

Referent a l'import, introduïu la quantitat sense punts i, només si cal, amb una coma i dos decimals. Per exemple, per a 30 € heu d'introduir 30; per a 1200,75 € introduïu 1200,75.